Regulamin użytkowania aplikacji LHS Milepost (usługa Transponder)

Domyślnie zakłada się, że każdy użytkownik, który potwierdził założenie konta i/lub je używa jest zaznajomiony z zapisami niniejszego regulaminu i akceptuje je bezwarunkowo.
W przypadku braku zgody na powyższe zaleca się usunięcie konta.

Usługa Transponder umożliwia wzajemne informowanie się sympatyków kolejnictwa oraz innych osób związanych z kolejnictwem, a przebywających w obrębie szlaku LHS o ruchu kolejowym - zarówno po torze linii 65, jak i przyległych szlakach normalnotorowych.

Usługa jak i aplikacja są bezpłatne. Autor aplikacji ze względu na fakt, iż nie jest zawodowym programistą, nie posiada do testów każdego typu telefonu z Androidem oraz powtarzające się nagminne przypadki podstawowych problemów wynikających z niewłaściwej obsługi telefonu NIE UDZIELA ZDALNIE ŻADNEGO WSPARCIA technicznego użytkownikom aplikacji, nie mając w ręku aparatu z którym jest problem. W przypadku problemów zalecane jest sprawdzenie bieżących uprawnień LHS Milepost w systemie Android, w szczególności dostępu do lokalizacji i (w starszych systemach) do pamięci (storage) systemu aby odczytać bazę danych z lokalizacją hektometrażu. Jeśli to nie pomoże, usuń aplikację i zainstaluj najnowszą wersję dostępną w sklepie Google Play.

Celem nadrzędnym jest jakość przesyłanych komunikatów dot. LHS (możliwie dokładna informacja co i gdzie jedzie), a nie ich ilość, czy też liczba zalogowanych osób.

 1. Zabronione jest używanie Transpondera do wysyłania komunikatów nie związanych z informowaniem innych użytkowników aplikacji o ruchu na szlaku. Nie jest to chat, FB czy inny komunikator - nie widzisz pociągu, nie wciskaj bezmyślnie klawiszy, oraz nie pytaj kiedy coś przyjedzie. Jeśli ktoś zauważy pociąg, z pewnością o tym poinformuje. Jesteśmy też ludźmi - pamiętaj też, że śpimy i nikt nie siedzi 24/7 przy torach.
 2. Każdy użytkownik może wysyłać 1 komunikat raz na 3 minuty (chodzi o unikanie incydentalnie nadanych duplikatów).
 3. Wysłany błędnie ostatni komunikat do 10 minut można skasować klikając odpowiedni przycisk w aplikacji.
  Nie jest akceptowane wysyłanie w tym celu następnego komunikatu informującego o pomyłce.
 4. Ranga użytkowników.
    Ze względu na nadużycia związane z funkcją Transponder przez nowych użytkowników, wprowadzony został system rangi użytkowników w zależności od stażu i jakości nadawanych komunikatów:

  0Poziom 0 - otrzymuje domyślnie każdy nowo zarejestrowany użytkownik, oraz taki który jest bierny, tj. nie wysyła komunikatów o pociągach szerokotorowych przez 30 dni. Użytkownicy Ci nie będą widzieć innych użytkowników, a także wysyłanych przez nich komunikatów (jedynie ilość osób zalogowanych i komunikatów przez nich wysłanych). Osoby takie nie otrzymują też powiadomień na email (niezależnie od ustawień subskrypcji) - chodzi o wyeliminowanie osób incydentalnie pojawiających się na LHS i instalujących aplikację tylko po to, aby czerpać z komunikatów korzyść, jednocześnie nic samemu od siebie nie dając.
   
  Promocję konta do poziomu 1 lub 2 można również uzyskać nadsyłając do redakcji LHS.pl zdjęcia własnego autorstwa do publikacji (email powinien zawierać miejsce, datę i opis co przedstawia). Decyduje fakt publikacji zdjęcia na łamach LHS.pl (autor serwisu publikuje jedynie wybrane zdjęcia kierując się m.in. ich estetyką czy walorami historycznymi).
   
  Uwaga: Konta z poziomem 0 są automatycznie usuwane z systemu, gdy:
  - nie wysłano żadnego wiarygodnego komunikatu odnoszacego się do ruchu po torze LHS przez 7 dni licząc od momentu założenia konta.
  - 6 miesięcy od ostatniego wysłanego komunikatu.
    Lokalizacja użytkownika z poziomem 0 jest domyślnie widoczna dla innych (niezależnie od włączenia anonimizacji położenia).
  Limit wysyłanych komunikatów wynosi 2 na godzinę. Nadawać komunikaty można będąc mniej niż 501m od toru LHS. 

  0Poziom 1 - nadawany automatycznie gdy użytkownik nada co najmniej 3 komunikaty dot. pociągu LHS miesięcznie i nie będzie on nosił znamion wysłanego tylko w celu podniesienia rangi (np. będzie nieprawdziwy).
    Uwaga: konta posiadające poziom 1 automatycznie degradują się do poziomu 0 gdy użytkownik przestaje spełniać powyższe wymagania.
  Lokalizacja użytkownika z poziomem 1 jest domyślnie widoczna dla innych (niezależnie od włączenia anonimizacji położenia). Użytkownik ten widzi komunikaty innych użytkowników aplikacji, ale nadal nie widzi ich położenia (jedynie ilość zalogowanych użytkowników i miejsce nadania komunikatu).
  Limit wysyłanych komunikatów wynosi 2 na godzinę.
  Nadawać komunikaty można będąc mniej niż 501m od toru LHS. Konto jest automatycznie usuwane po pół roku od ostatnio nadanego komunikatu.

  0Poziom 2 - nadawany automatycznie gdy co najmniej dwa komunikaty zostaną potwierdzone obserwacją (np. w formie komunikatu) od innego użytkownika z poziomem wyższym niż 2.  Użytkownik widzi położenie i komunikaty innych użytkowników aplikacji.
  Brak limitu ilości w stosunku do wysyłanych komunikatów.
  Komunikaty można wysyłać będąc max. 1km od toru LHS.
  Możliwość włączenia anonimizacji położenia.
  Status ten jest ważny przez rok od czasu nadania ostatniego komunikatu (potem przechodzi automatycznie na poziom 1).

  0Poziom 3 - nadawany ręcznie dla zweryfikowanych użytkowników posiadających poziom 2 i chcących wysyłać komunikaty z odległości większej niż 1km od toru (należy poprosić admina z konkretnym i nie budzącym wątpliwości uzasadnieniem dlaczego). Możliwość włączenia anonimizacji położenia.
  Brak limitu ilości w stosunku do wysyłanych komunikatów.
  Status ten jest ważny przez rok od czasu nadania ostatniego komunikatu (potem przechodzi automatycznie na poziom 1).

  0Poziom 4 - do wykorzystania w przyszłości.

  0Poziom 5 (tzw. VIP) - nadawany ręcznie osobom lub kontom automatycznym nie budzącym żadnych wątpliwości co do wiarygodności tj. zweryfikowanym i znanym osobiście przez autora aplikacji lub rekomendowane  przez inną osobę z tego poziomu (decyzja ostateczna należy jednak do administratora).  Osoby te widzą nawzajem swoje dokładne położenie. Pozostali rangą - według preferencji ustawionych przez użytkownika VIP.
  Brak limitu ilości w stosunku do wysyłanych komunikatów.
  Wysyłanie komunikatów przy odległości maks. 10km od toru LHS.
  Możliwość włączenia anonimizacji położenia.

 5. Skasowanie komunikatu jest równoznaczne z tym, że nie jest liczony on przy zmianach rangi.
 6. Rangi automatyczne są aktualizowane o północy najbliższej doby. Rangi nadawane ręcznie - w miarę możliwości i wolnego czasu administratora.
 7. W przypadku, gdy jest kilku użytkowników aplikacji w jednym miejscu prosimy o wysłanie tylko jednego komunikatu od jednej osoby (dogadajcie się kto w danym momencie wysyła). Duplikaty wysyłane z innych kont będą usuwane i nie wliczane do rankingu.
 8. Wielokrotne publikowanie wprowadzającego w błąd (np. poinformowanie o pociągu, którego nie ma na szlaku) lub budzące wątpliwości komunikaty przez osoby z rangą 0-2 będą skutkować czasową blokadą konta (3 doby). Tak samo w przypadku używania w komunikatach słów uznanych za wulgarne, naruszające czyjeś uczucia, przekonania, wyznanie, itp. (niezależnie od rangi) oraz prób podniesienia rangi bez wyraźnego uzasadnienia przez np. sygnalizowanie autorowi aplikacji takiego oczekwiania.
 9. W przypadku znamion zabawy, wysyłania spamu i/lub uporczywego łamania zapisów regulaminu konto może mieć obniżoną rangę i/lub zostaje zablokowane dożywotnio (brak możliwości ponownej rejestracji na dany nick i adres email).
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących rangi i ważności danego konta na podstawie jego bieżącej aktywności m.in. w celu ochrony aplikacji przed niepożądanymi działaniami.
 11. Dożywotnią blokadą konta będą również "premiowani" użytkownicy, którzy:
  - próbują podnieść rangę za wszelką cenę, m.in. w sposób naruszający zasady współżycia społecznego,
  - posiadają więcej niż jedno aktywne konto,
  - oczekują wsparcia w stosunku do obługi aplikacji gdy przekazane informacje wskazują, iż użytkownik nie zaznajomił się z filmami instruktażowymi (linki do nich są wysyłane w mailu przy rejestracji konta),
  - komunikują problemy publicznie w Internecie (social media, strona aplikacji w sklepie Google Play) zamiast napisać bezpośrednio do autora z podaniem dokładnie o co chodzi i jakie kroki do tej pory użytkownik wykonał samodzielnie aby sobie pomóc,
  - jakiejkolwiek roszczeniowej postawy związanej z LHS Milepost wyrażanej wobec autora aplikacji lub innego jej użytkownika,
  - posiadają konto w usłudze Transponder, i gdy jest ona działająca nie przekazują danych o ruchu na LHS przy jej pomocy, lecz preferują użycie innych mediów do tego celu (równoległe wysyłanie informacji przy pomocy LHS Milepost i pozostałych kanałów kontaktu jest jak najbardziej dopuszczalne),
  - w przypadku wykrycia, iż założone konto służy do monitoringu aktywności i położenia pozostałych w celach innych niż trainspotting, a zwłaszcza tych niezgodnych z prawem lub też w celu indoktrynacji na płaszczyźnie zawodowej wśród kolejarzy.
 12. Aktywność każdego użytkownika w usłudze Transponder może być monitorowana przez administratora, głównie w celu wykrywania nieprawidłowości i bieżącej eliminacji nadużyć.
 13. Administrator będący również autorem aplikacji wykonuje swoją pracę społecznie i prosi serdecznie o szacunek do wkładanej pracy, jak również użytkowników o wzajemne szanowanie się.