Regulamin użytkowania aplikacji LHS Milepost (usługa Transponder)

Domyślnie zakłada się, że każdy użytkownik, który potwierdził założenie konta i/lub je używa jest zaznajomiony z zapisami niniejszego regulaminu.

Usługa Transponder umożliwia wzajemne informowanie się sympatyków kolejnictwa oraz innych osób związanych z kolejnictwem, a przebywających w obrębie szlaku LHS o ruchu kolejowym - zarówno po torze linii 65, jak i przyległych szlakach normalnotorowych.

Celem nadrzędnym jest jakość przesyłanych komunikatów dot. LHS (możliwie dokładna informacja co i gdzie jedzie), a nie ich ilość, czy też liczba zalogowanych osób.

 1. Zabronione jest używanie Transpondera do wysyłania komunikatów nie związanych z informowaniem innych użytkowników aplikacji o ruchu na szlaku. Nie jest to chat, FB czy inny komunikator - nie widzisz pociągu, nie wciskaj bezmyślnie klawiszy, oraz nie pytaj kiedy coś przyjedzie. Jeśli ktoś zauważy pociąg, z pewnością o tym poinformuje. Jesteśmy też ludźmi - pamiętaj też, że śpimy i nikt nie siedzi 24/7 przy torach.
 2. Każdy użytkownik może wysyłać 1 komunikat raz na 3 minuty (chodzi o unikanie incydentalnie nadanych duplikatów).
 3. Wysłany błędnie ostatni komunikat do 10 minut można skasować klikając odpowiedni przycisk w aplikacji.
  Nie jest akceptowane wysyłanie w tym celu następnego komunikatu informującego o pomyłce.
 4. Ranga użytkowników.
    Ze względu na nadużycia związane z funkcją Transponder przez nowych użytkowników, wprowadzony został system rangi użytkowników w zależności od stażu i jakości nadawanych komunikatów:

  0Poziom 0 - otrzymuje domyślnie każdy nowo zarejestrowany użytkownik, oraz taki który jest bierny, tj. nie wysyła komunikatów o pociągach szerokotorowych przez 30 dni. Użytkownicy Ci nie będą widzieć innych użytkowników, a także wysyłanych przez nich komunikatów (jedynie ilość osób zalogowanych i komunikatów przez nich wysłanych). Osoby takie nie otrzymują też powiadomień na email (niezależnie od ustawień subskrypcji) - chodzi o wyeliminowanie osób incydentalnie pojawiających się na LHS i instalujących aplikację tylko po to, aby czerpać z komunikatów korzyść, jednocześnie nic samemu od siebie nie dając.
   
  Promocję konta do poziomu 1 lub 2 można również uzyskać nadsyłając do redakcji LHS.pl zdjęcia własnego autorstwa do publikacji (email powinien zawierać miejsce, datę i opis co przedstawia). Decyduje fakt publikacji zdjęcia na łamach LHS.pl (autor serwisu publikuje jedynie wybrane zdjęcia kierując się m.in. ich estetyką czy walorami historycznymi).
   
  Uwaga: Konta z poziomem 0 są automatycznie usuwane z systemu, gdy:
  - nie wysłano żadnego wiarygodnego komunikatu odnoszacego się do ruchu po torze LHS przez 7 dni licząc od momentu założenia konta.
  - 6 miesięcy od ostatniego wysłanego komunikatu.
    Lokalizacja użytkownika z poziomem 0 jest domyślnie widoczna dla innych (niezależnie od włączenia anonimizacji położenia).
  Limit wysyłanych komunikatów wynosi 2 na godzinę. Nadawać komunikaty można będąc mniej niż 501m od toru LHS. 

  0Poziom 1 - nadawany automatycznie gdy użytkownik nada co najmniej 3 komunikaty dot. pociągu LHS miesięcznie i nie będzie on nosił znamion wysłanego tylko w celu podniesienia rangi (np. będzie nieprawdziwy).
    Uwaga: konta posiadające poziom 1 automatycznie degradują się do poziomu 0 gdy użytkownik przestaje spełniać powyższe wymagania.
  Lokalizacja użytkownika z poziomem 1 jest domyślnie widoczna dla innych (niezależnie od włączenia anonimizacji położenia). Użytkownik ten widzi komunikaty innych użytkowników aplikacji, ale nadal nie widzi ich położenia (jedynie ilość zalogowanych użytkowników i miejsce nadania komunikatu).
  Limit wysyłanych komunikatów wynosi 2 na godzinę.
  Nadawać komunikaty można będąc mniej niż 501m od toru LHS.

  0Poziom 2 - nadawany automatycznie gdy co najmniej dwa komunikaty zostaną potwierdzone obserwacją (np. w formie komunikatu) od innego użytkownika z poziomem wyższym niż 2.  Użytkownik widzi położenie i komunikaty innych użytkowników aplikacji.
  Brak limitu ilości w stosunku do wysyłanych komunikatów.
  Komunikaty można wysyłać będąc max. 1km od toru LHS.
  Możliwość włączenia anonimizacji położenia. Status ten jest ważny przez rok od czasu nadania ostatniego komunikatu.

  0Poziom 3 - nadawany ręcznie dla zweryfikowanych użytkowników posiadających poziom 2 i chcących wysyłać komunikaty z odległości większej niż 1km od toru (należy poprosić admina z konkretnym i nie budzącym wątpliwości uzasadnieniem dlaczego). Możliwość włączenia anonimizacji położenia.
  Brak limitu ilości w stosunku do wysyłanych komunikatów.

  0Poziom 4 - do wykorzystania w przyszłości.

  0Poziom 5 (tzw. VIP) - nadawany ręcznie osobom lub kontom automatycznym nie budzącym żadnych wątpliwości co do wiarygodności tj. zweryfikowanym i znanym osobiście przez autora aplikacji lub rekomendowane  przez inną osobę z tego poziomu (decyzja ostateczna należy jednak do administratora).  Osoby te widzą nawzajem swoje dokładne położenie. Pozostali rangą - według preferencji ustawionych przez użytkownika VIP.
  Brak limitu ilości w stosunku do wysyłanych komunikatów.
  Wysyłanie komunikatów przy odległości maks. 10km od toru LHS.
  Możliwość włączenia anonimizacji położenia.

 5. Skasowanie komunikatu jest równoznaczne z tym, że nie jest liczony on przy zmianach rangi.
 6. Rangi automatyczne są aktualizowane o północy najbliższej doby. Rangi nadawane ręcznie - w miarę możliwości i wolnego czasu administratora.
 7. Każdorazowe wysłanie wprowadzającego w błąd (np. poinformowanie o pociągu, którego nie ma na szlaku) lub budzące wątpliwości komunikaty przez osoby z rangą 0-2 będą skutkować czasową blokadą konta (3 doby). Tak samo w przypadku używania w komunikatach słów uznanych za wulgarne, naruszające czyjeś uczucia, przekonania, wyznanie, itp. (niezależnie od rangi).
 8. W przypadku, gdy jest kilku użytkowników aplikacji w jednym miejscu prosimy o wysłanie tylko jednego komunikatu od jednej osoby (dogadajcie się kto w danym momencie wysyła). Duplikaty wysyłane z innych kont będą usuwane i nie wliczane do rankingu.
 9. W przypadku znamion zabawy, wysyłania spamu i/lub uporczywego łamania zapisów regulaminu konto może mieć obniżoną rangę i/lub zostaje zablokowane dożywotnio (brak możliwości ponownej rejestracji na dany nick i adres email).
 10. Dożywotnią blokadą konta będą również "premiowani" użytkownicy, którzy:
  - próbują podnieść rangę za wszelką cenę, m.in. w sposób naruszający zasady współżycia społecznego
  - posiadają więcej niż jedno aktywne konto,
  - w przypadku wykrycia, iż założone konto służy do monitoringu aktywności i położenia pozostałych w celach innych niż trainspotting, a zwłaszcza tych niezgodnych z prawem lub też w celu indoktrynacji na płaszczyźnie zawodowej wśród kolejarzy.
 11. Administrator wykonuje swoją pracę społecznie i prosi użytkowników o wzajemne szanowanie się.
 12. Próby wysyłania żądań, roszczeniowa postawa lub skamlenie o zmianę poziomu/odblokowanie konta/etc będą premiowane zjazdem o jeden poziom niżej i banem czasowym konta (3 dni; w przypadku aktywnego bana - o następne 14 dni).
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących rangi i ważności danego konta na podstawie jego bieżącej aktywności m.in. w celu ochrony aplikacji przed niepożądanymi działaniami.