Wskaźnik W29 wskazujący miejsce nawiązania łączności radiowej z dyżurnym ruchu odcinkowym z Miączyna.
Rozmiar zdjęcia 295.6 kB. 
Kliknij aby wrócić do poprzedniej strony...
Fot.: Tomasz Ciemnoczułowski
© LHS.pl 1998-2022
Werbkowice
2. maja 2011 r., g. 08:35