Przejdź do strony głównej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-15  
Czym jest LHS?
| POJĘCIE SZEROKOŚCI TORU | CZYM JEST LHS ? | KTÓRĘDY PRZEBIEGA LHS |
| METRYCZKA LHS | HISTORIA LHS | LHS W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH |
 

POJĘCIE SZEROKOŚCI TORU

Jak zapewne wszystkim wiadomo, na kolejach stosowane są różne szerokości torów (w terminologii kolejowej stosuje się pojęcie "prześwitu torów"), jednak zasadniczo przeciętny Polak wie o liniach wąskotorowych (które też mają różne szerokości - np. 600mm, 750mm, 1000mm), a wie mało o liniach szerokotorowych.

różnica między torem normalnym i szerokim - magiczne 85mm Za tor normalnej szerokości uznaje się tor o szerokości 1435 mm, którą przyjął swego czasu Anglik George Stephenson. Prześwit ten znormalizowała Konwencja Berneńska.
Każdy tor o szerokości większej niż owe 1435mm jest nazywany torem SZEROKIM; -każdy węższy od 1435mm - torem WĄSKIM. Zdjęcie obok prezentuje różnicę (w centymetrach) między rozstawem normalnym (1435mm) i rozstawem toru LHS (1520mm) - jak widać jest to "tylko" 85mm czyli centymetra. W rzeczywistości przy pomiarze na tzw. "oko" różnica ta jest niewielka i niezauważalna.

Szeroki rozstaw torów (ze względów strategicznych) posiadają państwa bloku byłego ZSRR, i ma on wartość 1524mm, lub na nowszych/zmodernizowanych szlakach 1520mm. W Polsce przyjęto zunifikowany normalny (1435mm) rozstaw torów. Ponieważ róznica szerokości torów wykluczaja kursowanie na nich tego samego taboru, na stacjach stycznych (na ogół granicznych) dokonywany jest przeładunek towarów (w tzw. suchym porcie), zmiana wózków w przystosowanych do tego celu wagonach, przestawianie metodą tzw. przesuwki, lub zmiana rozstawu kół na osiach urządzeniem typu SUW-2000.
 

CZYM JEST LHS?

Linia Hutnicza Szerokotorowa (w skrócie LHS; dawniej zwana Linią Hutniczo-Siarkową) była sztandarowym przedsięwzięciem PKP realizowanym w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. LHS miała służyć transportowi rudy żelaza, siarki (co uwidoczniono w nazwie) oraz węgla do ówczesnego ZSRR, bez przeładunku towarów na granicy.
LHS z założenia była (i jest nadal) linią towarową (tzw. przemysłową), posiadała też znaczenie strategiczne.

Sprawca całego zamieszania -
Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice

LHS jest najdłuższą linią szerokotorową w Polsce, i jest najdalej wysuniętą na zachód linią szerokotorową (o prześwicie 1520 mm) w Europie.
Linię poza długością i unikalnym prześwitem wyróżnia największa w naszym kraju rampa towarowa (zlokalizowana na stacji Sławków Południowy w Zagłębiu), czy pierwsza jaką wybudowano przeprawa mostowa posadowiona na palach wielkośrednicowych (na rz. Wiśle, w miejscowości Matiaszów).

» Historia budowy LHS


 

ZARZĄDCA LHS

Dnia 2. stycznia 2001 r. rozpoczęła swoją działalność spółka "PKP-LHS spółka z o. o.", przejmując wydzielony ze struktur PKP Zakład Eksploatacji PKP w Zamościu i stając się zarządcą linii nr 65 Sławków Południowy-Hrubieszów-Granica Państwa (LHS). Od tego momentu LHS zarządza jedna spółka, podległa bezpośrednio Zarządowi PKP. Tym samym dokonano historycznego wydarzenia - zmiany nazwy linii, z "Linii Hutniczo-Siarkowej" na "Linię Hutniczą Szerokotorową" co tłumaczono kilkuletnim brakiem przewozów siarki po torach LHS.


 

KTÓRĘDY PRZEBIEGA LHS?

LHS przebiega przez południowy-wschód i południe naszego kraju mając blisko 400 km długości. Polski odcinek LHS swój bieg rozpoczyna na granicy Polski z Ukrainą na Bugu w okolicach Hrubieszowa, w miejscowości o nazwie Gródek. Ukraiński odcinek LHS (zarządzany Koleje Ukraińskie UŻ (Ukrzaliznytsia)) biegnie od mostu na Bugu przez Łudin, Izow, Włodzimierz Wołyński do Kowla.
Polska część LHS biegnie od w/w mostu w Gródku przez Hrubieszów, Jarosławiec, Wysokie (Zamość Bortatycze), Brody (Szczebrzeszyn), Zwierzyniec, Biłgoraj, Puszczę Sandomierską, Knapy (Wolę Baranowską), Sędziszów, Olkusz i Bukowno. LHS swój bieg kończy na kilometrze 394,650 zlokalizowanym w zachiodniej częsci stacji Sławków Południowy w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic).

» Mapa

» Więcej danych statystycznych LHS


 
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIĄZANY Z ŻADNYM PODMIOTEM ZARZĄDZAJĄCYM I/LUB ŚWIADCZĄCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWÓJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05